skip to Main Content
Đại Lý Đặt Vé | Vé Quốc Tế Đặt vé:

SĐT – Trung tâm kiểm soát bệnh tật các Tỉnh/TP.

Hiện tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, để có thông tin xác về yêu cầu / hình thức cách ly của cơ quan y tế tại điểm đến. Quý đại lý/ khách hàng nên tham khảo Qui định tại các SĐT sau:

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top